Lekarz czy "mechanik"?

lekarz-czy-mechanik.jpg

Lekarze, którzy postrzegają ciało człowieka jako swoisty mechanizm, w którym w razie czego zawsze można coś wymienić, są jedynie "mechanikami". Trudno zatem od nich wymagać aby dostrzegli w pacjencie człowieka z jego problemami, radościami czy słabością. Ale są Lekarze, którzy inaczej niż lekarze-mechanicy patrzą na człowieka. Ci pierwsi lokalizują szybko chory organ i przepisują lekarstwa, bądź go wycinają. Dla tych drugich choroba stanowi tylko pewną manifestację stanu organizmu. Mimo, że jest konkretnie umiejscowiona, jej przyczyna może znajdować się poza ciałem fizycznym, np w emocjach dotyczących najbliższego otoczenia.

lekarz-czy-mechanik-1

Źródło wszystkich zaburzeń tkwi w tzw. "zachwianiu równowagi organizmu". Dlatego leczenie powinno być całościowe i dotyczyć wszystkich sfer - począwszy od emocjonalnej, która najbardziej oddziałuje na nasze ciało. Nieprzypadkowo mówi się, że choroba powstaje najpierw w psychice.

Aby uniknąć chorób, należy zmienić nie tylko styl życia, ale także sposób pojmowania świata. Możemy na przykład zastanowić się w jaki sposób śpimy. Jeśli śpimy dobrze i wstajemy w dobrej formie - to już początek sukcesu. Inne równie ważne aspekty to dobry humor, pogoda ducha, prawidłowe odżywianie. Na zdrowie wpływa nie tylko sposób i jakość jedzenia, ale także sposób myślenia. Dobroć, miłość, życzliwość to kolejne punkty w dążeniu do osiągnięcia zdrowia.

lekarz-czy-mechanik-2

Według medycyny naturalnej zdrowie to właśnie równowaga między psychiką (emocjami), a ciałem. Ciało to płyny wewnętrzne (np.krew) i tkanki. Krew może chłodzić lub ogrzewać, nawilżać i odżywiać. Natomiast emocje to aktywność i produktywność.

Leczenie ciała powinno być nierozerwalnie związane z leczeniem ducha. Zdrowie to nie tylko brak choroby. To przede wszystkim zdolność funkcjonowania w bardzo skomplikowanym systemie składającym się z wielu ogniw - ludzi, problemów życia codziennego i czynników zewnętrznych, takich jak powietrze, woda czy przyjaciele i rodzina...

Taki właśnie obraz człowieka przedstawia go jako cząstkę całości. Tylko taki sposób patrzenia na człowieka pozwala postawić właściwą diagnozę, bez której trudno mówić o jakimkolwiek leczeniu.
To wszystko z pozoru wydaje się trudne choć w rzeczywistości jest piękne jak podróż po nieznanym lądzie. Pod warunkiem, że chce się go poznać...

lekarz-czy-mechanik-3

Artykuł tygodnia

Powracające pytania: Szczepić czy nie?

Obiektywne odpowiedzi są dziś "ryzykowne" lecz przemilczenie zagrożeń jest już nadużyciem i wykroczeniem

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że powikłania po grypie to rzadkie przypadki.... nie wiem. Ale z pewnością wiem, że jest to dramat całej rodziny.

NOP - NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE

Więcej…