Lekarz czy "mechanik"?

lekarz-czy-mechanik.jpg

Lekarze, którzy postrzegają ciało człowieka jako swoisty mechanizm, w którym w razie czego zawsze można coś wymienić, są jedynie "mechanikami". Trudno zatem od nich wymagać aby dostrzegli w pacjencie człowieka z jego problemami, radościami czy słabością. Ale są Lekarze, którzy inaczej niż lekarze-mechanicy patrzą na człowieka. Ci pierwsi lokalizują szybko chory organ i przepisują lekarstwa, bądź go wycinają. Dla tych drugich choroba stanowi tylko pewną manifestację stanu organizmu. Mimo, że jest konkretnie umiejscowiona, jej przyczyna może znajdować się poza ciałem fizycznym, np w emocjach dotyczących najbliższego otoczenia.

lekarz-czy-mechanik-1

Źródło wszystkich zaburzeń tkwi w tzw. "zachwianiu równowagi organizmu". Dlatego leczenie powinno być całościowe i dotyczyć wszystkich sfer - począwszy od emocjonalnej, która najbardziej oddziałuje na nasze ciało. Nieprzypadkowo mówi się, że choroba powstaje najpierw w psychice.

Aby uniknąć chorób, należy zmienić nie tylko styl życia, ale także sposób pojmowania świata. Możemy na przykład zastanowić się w jaki sposób śpimy. Jeśli śpimy dobrze i wstajemy w dobrej formie - to już początek sukcesu. Inne równie ważne aspekty to dobry humor, pogoda ducha, prawidłowe odżywianie. Na zdrowie wpływa nie tylko sposób i jakość jedzenia, ale także sposób myślenia. Dobroć, miłość, życzliwość to kolejne punkty w dążeniu do osiągnięcia zdrowia.

lekarz-czy-mechanik-2

Według medycyny naturalnej zdrowie to właśnie równowaga między psychiką (emocjami), a ciałem. Ciało to płyny wewnętrzne (np.krew) i tkanki. Krew może chłodzić lub ogrzewać, nawilżać i odżywiać. Natomiast emocje to aktywność i produktywność.

Leczenie ciała powinno być nierozerwalnie związane z leczeniem ducha. Zdrowie to nie tylko brak choroby. To przede wszystkim zdolność funkcjonowania w bardzo skomplikowanym systemie składającym się z wielu ogniw - ludzi, problemów życia codziennego i czynników zewnętrznych, takich jak powietrze, woda czy przyjaciele i rodzina...

Taki właśnie obraz człowieka przedstawia go jako cząstkę całości. Tylko taki sposób patrzenia na człowieka pozwala postawić właściwą diagnozę, bez której trudno mówić o jakimkolwiek leczeniu.
To wszystko z pozoru wydaje się trudne choć w rzeczywistości jest piękne jak podróż po nieznanym lądzie. Pod warunkiem, że chce się go poznać...

lekarz-czy-mechanik-3

Artykuł tygodnia

DLACZEGO LUDZIE KŁAMIĄ

Dlaczego ludzie szerzą oszczerstwa, odbierają bezinteresownie innym dobre imię? Czy tylko po to, by siebie usprawiedliwić, poczuć przez chwilę satysfakcję, że nie ma świata prawdy, wolnego od zła i zamętu? Kłamstwo - grzech główny. Zakaz kłamania został wyryty na kamiennych Mojżeszowych tablicach.

Ojcem kłamstwa jest diabolos - ten, którego celem jest - jak powiada Pismo Święte - sianie zamętu, zamieszanie, skłócanie. Philip Zimbardo, jeden ze współczesnych badaczy psychologii dobra i zła, stawiając pytanie o to, dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, powiada, że grzechem anioła niosącego światło, zwanego Lucyferem, jest to, co średniowieczni myśliciele nazywali cupiditas: pożądanie, zachłanność, skąpstwo, potrzeba dominacji nad innymi - przymus, by zagarniać, zawłaszczać, podporządkowywać sobie wszystko i wszystkich.

Taki człowiek wrogie dla siebie otoczenie (które mogłoby obnażyć kłamstwo) będzie od siebie odpychać lub atakować.

Więcej…